ДОБРЕ ДОШЛИ

 

ТАРИФА ЗА НОТАРИАЛНИТЕ ТАКСИ КЪМ ЗАКОНА ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ

Пълният текст на Тарифата можете да изтеглите от тук.

Съставяне, прочитане и удостоверяване на нотариални актове за сделки с недвижими имоти: продажба, дарение, замяна, ипотека, прехвърляне срещу издръжка и гледане, учредяване право на строеж, право на ползване, право на преминаване и др.

Съставяне и подписване на констативни нотариални актове на база представени документи, удостоверяващи правото на собственост

Извършване на обстоятелствена проверка при липса на титул за собственост и доказано владение

Приемане за съхранение на саморъчни завещания, документи и книжа

Извършване на нотариални завещания

Обявяване и издаване на препис от саморъчни завещания

Извършване на актове за отмяна на нотариални и саморъчни завещание

Изготвяне и връчване на нотариални покани

Съставяне на констативни протоколи за явяване или неявяване на лица пред нотариуса и констатиране на техните изявления, включително относно съдържанието на интернет страници

Удостоверяване на верноста на преписи от документи

Удостоверяване на подписите, датата, съдържанието на:

  • - пълномощни
  • - декларации
  • - разписки за суми
  • - гаранции
  • - записи на заповед
  • - молби за учредяване и заличаване на ипотеки
  • - на договори: за прехвърляне на собственост върху МПС, делба, наем, заем, дружество, поръчка, изработка и др.

Изготвяне на пълномощни, декларации, разписки за суми, гаранции, записи на заповед, молби за учредяване и заличаване на ипотеки и на договори /за прехвърляне на собственост върху МПС, делба, наем, заем, дружество, поръчка, изработка и др.

Посредничество за изясняване волята на страните

Устни и писмени консултации

Изготвяне и проверка на проекти на документи, свързани с нотариалната дейност

 

© 2009 Всички права запазени
тел.факс: 034 424 201 | Тел: 0878 626 922 | E-mail: notarius_minkova@abv.bg