ДОБРЕ ДОШЛИ

 

НОТАРИУС МИЛЕНА МИНКОВА, № 571

Нотариус с район на действие Районен съд Пазарджик.
Вписан под № 571 в регистъра на Нотариалната камара.
Работно време: От понеделник до петък от 9,00 до 17,30 часа

Защо да се обърнем към нотариус?

От гледна точка на изискването за нотариална заверка, документите могат да бъдат разделени на два вида: Такива, които задължително трябва да бъдат нотариално заверени (напр. договорите за покупко-продажба на регистрирани МПС) и такива, за които това не е задължително (напр. договорите за наем).

За документите, подлежащи на задължителна нотариална заверка, отговорът на въпроса "Защо нотариус?" изглежда прост - "Защото сме длъжни." А защо сме длъжни? - Защото за сключването на определени видове договори законът е предвидил изискване за предварителна проверка и контрол от компетентно, безпристрастно и независимо лице с оглед опазване сигурността на гражданския оборот и опазване на правата и интересите на страните. Затова при документите, за които нотариалната заверка е задължителна, казаното по-долу важи в най-голяма степен.

 

© 2009 Всички права запазени
тел.факс: 034 424 201 | Тел: 0878 626 922 | E-mail: notarius_minkova@abv.bg